Sognepræst Maria Møller og familie

Maria og hendes 4 børn med Hans Henrik

 

Sognepræst Maria Louse Odgaard Møller, ny sognepræst i Bov sogn fra 1. september,  skriver:

 

     Jeg blev færdiguddannet som teolog fra Aarhus Universitet i 2005 og har siden da været så privilegeret, at jeg har kunnet fordybe mig i teologien som forsker (primært K.E. Løgstrups tænkning), samtidig med, at jeg har virket som præst i en mindre, grundtvigsk valgmenighed. Derudover har jeg engageret mig i mange andre ting, der har givet mig en bred erfaring – fx som besøgsven, i bestyrelser, som frivillig træner i en sportsklub, som foredragsholder og som anmelder og skribent i forskellige teologiske tidsskrifter.

 

     Nu er tiden kommet til at samle mit virke i én stilling, og jeg er meget glad for, at det skal være ved Bov-Kollund kirker.

 

     Jeg er gift med Hans Henrik Hjermitslev, som de seneste 5½ år har været ansat på pædagogseminariet (UC Syd) i Aabenraa. Derigennem har vi fået et virkelig godt indtryk af Sønderjylland, og nu glæder vi os til at flytte ind i den smukke præstegård i Bov sammen med vores fire børn: Signe og Anna på 10 år, Esther på 7 år og Ludvig på 4 år. Pigerne begynder på Lyreskovskolen efter sommerferien, mens Ludvig skal gå i Vestermarkens Børnehus. Vi ser frem til at blive en del af lokalsamfundet og sognet. Og allermest glæder jeg mig til det, der er en præsts kerneopgave, nemlig at forkynde evangeliet – både ved den klassiske højmesse, ved børnegudstjenester, når der er dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, og i alle mulige sammenhænge derimellem. Jeg glæder mig til at møde de mennesker, der bor i sognet, om det så er ved en samtale, ved et foredrag, i litteraturkredsen, ved en koncert – eller i forbindelse med noget af alt det andet gode og spændende, som jeg har indtryk af foregår i sognet.