Konfirmandindskrivning

Nye konfirmander kan indskrives på Kirkekontoret, Padborgvej 40A, Bov i uge 33 dvs. fra tirsdag d. 15. aug. til fredag d. 18. aug.

KLIK HER        


Kirke, kultur og danskhed

Klik på plakaten

Foredrag ved Bertel Haarder: "Kirke, kultur og danskhed"

Tirsdag 5. september 2017, kl. 14:30 Holbøl Landbohjem

Bertel Haarder er en mand, som alle kender og mange har en mening om. For nogle vil han altid være det borgerlige, intellektuelle fyrtårn, som lyser op i Venstre. For andre er han kendetegnet ved sit engagement og temperament og ikke en......

LÆS MERE HER     

TILMELDING KLIK HER

Før foredraget kan man fra kl. 14.00 besøge Holbøl kirke og se det smukke kirkerum.


Bøn og andagt i Mariagården, Kollund

Krist-Lovsangen

   

Hver dag kan man deltage heri i

Kirkesalen ”KRIST-LOVSANGEN”

KL. 09.30-10.00

KL. 15.00-15.30

KL. 20.45-21.00

   

Stillebøn i Mariagården den sidste onsdag i hver måned kl. 19.30 - ca. 20.30

    

Læs meget mere her

       

 

Stillingsopslag - sognepræst i Bov sogn - 15. oktober

 

Stillingsopslag, Haderslev Stift, KLIK HER

Embedsbeskrivelse, Bov sogn, KLIK HER

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev eller til Haderslev Stifts mailadresse KMHAD@KM.DK. Ansøgningsfrist: 28. august kl. 15.00

Præsteboligen i Kollund


Ny sognepræst i Bov sogn 1. september

Maria og Hans Henrik

Sognepræst Maria L. O. Møller skriver:

     Jeg blev færdiguddannet som teolog fra Aarhus Universitet i 2005 og har siden da været så privilegeret, at jeg har kunnet fordybe mig i teologien som forsker (primært K.E. Løgstrups tænkning), samtidig med, at jeg har virket som præst i en mindre, grundtvigsk valgmenighed.

     Jeg er gift med Hans Henrik Hjermitslev, som de seneste 5½ år har været ansat på  pædagogseminariet (UC Syd) i Aabenraa.          Læs mere om hele familien KLIK HER


Luther - 1517-2017

500-året for reformationen fejres overalt i Danmark.

Aabenraa provsti tilbyder foredrag sidste mandag i måneden indtil oktober (ikke juni) på Aabenraa bibliotek, KLIK HER


Kalender 2017

Se oversigt over gudstjenester, aktiviteter dvs. sogneaftener, koncerter, litteraturkreds mm.

 KLIK HER


Tilmelding til arrangementer

Tilmelding

 KLIK HER


Hent aktivietesfolder - nyhedsbreve - mm

Aktiviteter 2. halvår 2017 udkommer efter sommerferien

Sidste Nyhedsbrev nr. 33 i pdf-format KLIK HER

Søgning på Bov sogns hjemmeside